Materi 1 – Pendahuluan

Pertanyaan 1

Apa itu Salafush Shalih?

Jawaban Ust. Gilang

Salafush Shalih artinya orang-orang terdahulu yang shalih.
Secara istilah, ini merujuk pada kaum muslimin di 3 abad pertama, saat Islam benar-benar di puncak kejayaan dan keshalihannya.

Definisi

Shahabat : Seseorang yang pernah bertemu Rasulullah dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam pula

Tabi’in : Seseorang yang pernah bertemu Shahabat alam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam pula

Tabiut Tabi’in : Seseorang yang pernah bertemu Tabi’in dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam pula

Mengapa ini penting, karena ulama membagi kemuliaan dan keutamaan mereka, diantara indikatornya adalah ini.

Wallahu A’lam

Pertanyaan 2

Jazirah Arab itu saat ini melingkupi negara mana saja?

Jawaban Ust. Gilang

Sebenarnya ini masuk materi berikutnya ya, tapi saya coba jawab singkat.

Jazirah artinya pulau. Jazirah Arab sebenarnya lebih tepat disebut semenanjung.

Batasnya adalah Laut Merah, Laut Arab, Laut Persia, Sungai Eufrat, dan Sungai Jordan.

Negaranya

  1. Arab Saudi
  2. Yaman
  3. Oman
  4. Qatar
  5. UAE
  6. Kuwait
  7. Bahrain
  8. Jordan
  9. Selatan Iraq

Wallahu A’lam