Kita Mengetahui, tapi Sayang .. Kita tidak Mengamalkan ..

ā›‘šŸ˜‹ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengisahkan: “Seorang anak perempuan meninggal karena Thoun, kemudian ayahnya melihatnya di dalam mimpi, maka ayahnya berkata kepadanya: “Wahai anakku kabarkan kepadaku tentang akhirat!” Anak perempuan itu menjawab: “Kami telah melewati perkara yang sangat besar, dan sesungguhnya kita telah mengetahui, tapi kita tidak mengamalkannya. Demi Allah, sesungguhnya … More Kita Mengetahui, tapi Sayang .. Kita tidak Mengamalkan ..